Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računanje s koreni

S koreni poljubnih stopenj bomo množili, delili, jih potencirali, korenili ali delno korenili in jih racionalizirali. Da bomo čim bolj učinkoviti, spretni in hitri:

- obnovimo svoje znanje pravil za računanje s kvadratnimi in kubičnimi koreni;

- spoznavajmo pravila za računanje s koreni poljubnih stopenj.

Opazuj spodnjo aktivno sliko o produktu in kvocientu korenov ter premisli, katerim pogojem morajo zadoščati korenjenci v posameznih primerih. Aktivno sliko večkrat osveži za različne primere korenjencev.

Preveri, ali  razumeš pravila za računanje s kvadratnim in kubičnim korenom.

Ponovitev

Dopolni prazna mesta.

a) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{}$ 8 $=\sqrt{16}=$ 4

b) $(\sqrt{}$ 7 $)^2=\sqrt{7}\cdot\sqrt{7}=\sqrt{7^2}=\sqrt{}$ 49 = 7  

c) $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}=\sqrt{}$ 25 $=5$

Delno koreni in racionaliziraj. Pomagaj si z zapisom v zvezek.

a) $\sqrt{112x}=\sqrt{}$ 16 $\sqrt{7x}=$ 4 $\sqrt{7x}$

b) $\sqrt[3]{108x^3}=\sqrt[3]{27x^3}\cdot\sqrt[3]{}$ 4 = 3x $\sqrt[3]{}$ 4

c) $\frac{1}{2-a\cdot\sqrt{3}}$        č) $\frac{x}{\sqrt[3]{x^2}}$

<NAZAJ
>NAPREJ355/703