Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Skalarni produkt v bazi

Naštej prednosti uporabe najrazličnejših koordinatnih sistemov v vsakdanjem življenju. 

V prejšnji enoti smo opisali skalarni produkt med dvema vektorjema, ta operacija pa je še posebno uporabna pri opisovanju nekaterih pojavov v vsakdanjem življenju (nekatere primere uporabe si bomo pogledali v naslednji enoti). Prav zato je smiselno spoznati še način, kako izračunati skalarni produkt dveh vektorjev, ki sta podana s komponentami (v ravnini ali v prostoru).

Premikaj končni točki vektorjev in opazuj vrednost skalarnega produkta.Nato odgovori na zastavljeni vprašanji.

1. Katere podatke potrebujemo, če želimo izračunati skalarni produkt vektorjev $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$ na prejšnjem prikazu?

2. Kako bi izračunal vsakega od manjkajočih podatkov?

Ker kota med vektorjema ne znamo izračunati, bomo poiskali skalarni produkt na drug način. Izkaže se, da so edini potrebni podatki za izračun skalarnega produkta le komponente obeh vektorjev. Pred izpeljavo zveze pa na kratko ponovimo nekatere lastnosti skalarnega produkta.

Ponovitev

Katere trditve so pravilne?

<NAZAJ
>NAPREJ300/703