Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Temenska oblika

Opazuj enačbe parabol. Ali se da iz enačb razbrati, v kateri točki imajo parabole teme?

Naučili se bomo, kako predpis kvadratne funkcije iz splošne oziroma ničelne oblike preoblikujemo v temensko obliko, od koder enostavno preberemo, kakšni sta koordinati temena pripadajoče parabole.

Ponovitev

Naj bo dana funkcija $f$. Njen graf je krivulja z enačbo $y=f(x)$. Kako s pomočjo transformacij dane krivulje dobimo naslednje:
a) $y=f(x)+3$
        b) $y=f(x)-2$ 
c) $y=f(x-2)$         č) $y=f(x+3)$

d) $y=2 \cdot f(x)$
        e) $y=0,2 \cdot f(x)$
f) $y=-f(x)$         g) $y=-2 \cdot f(x)$

Parabolo z enačbo $y=2x^2$ prezrcalimo čez os $x$, nato dobljeno parabolo togo premaknemo vzdolž osi $x$ za $7$ enot v desno in vzdolž osi $y$ za $2$ enoti navzdol. Zapiši enačbo nove parabole.

<NAZAJ
>NAPREJ465/703