Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Transformacije eksponentnih funkcij

Spoznali bomo premike in raztege grafa eksponentne funkcije. Naučili se bomo na primer, kaj moramo narediti z grafom funkcije $f(x)=2^x$, da dobimo graf funkcije $g(x)=-1\cdot 2^{x+3}-5$ in ugotavljali, kake lastnosti ima funkcija $g$.

Ponovitev

Ob pomoči aktivne slike si v spomin prikličimo znanje o tem, kako transformacije funkcij zapišemo in kako jih prepoznamo na grafu.
Počasi vrti kazalec na sliki in se zaustavi ob vsaki zapisani transformaciji funkcije $f(x)$.

V spodnjem odstavku dopolni manjkajoče besede.

1. Če je $g(x)=f(x)+c$, narišemo graf funkcije $g$ z vzporednim premikom grafa funkcije $f$, za $c$ vzdolž ordinatne osi. Če je $c$ pozitivno število, gre za premik navzgor (navzgor/navzdol), če pa je $c$ negativno število, gre za premik navzdol .

2. Če je $g(x)=f(x-b)$, narišemo graf funkcije $g$ z vzporednim premikom grafa funkcije $f$, za $b$ vzdolž abscisne osi. Če je $b$ pozitivno število, gre za premik v desno (levo/desno), če pa je $b$ negativno število, gre za premik v levo .

3. Če je $g(x)=A\cdot f(x)$, je graf funkcije $g$ razteg (premik/razteg) grafa funkcije $f$, s faktorjem $A$ vzdolž ordinatne osi. V primeru, da je $A=-1$, je  $g(x)=-f(x)$. Graf funkcije  $g$ dobimo z zrcaljenjem grafa funkcije $f$ čez abscisno os.

4. Če je $g(x)=f(-x)$, dobimo graf funkcije $g$ z zrcaljenjem grafa funkcije $f$ čez ordinatno os.

<NAZAJ
>NAPREJ593/703