Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Absolutna vrednost kompleksnega števila

Ponovitev

1. Ugotovi, ali so spodnje trditve pravilne.

a) Števili $6$ in $-6$ imata enako absolutno vrednost.

Drži. Ne drži.

b) $|3-5|=3+5=8$

Drži. Ne drži.

c) Absolutna vrednost realnega števila pove oddaljenost tega števila od izhodišča.

Drži. Ne drži.

2. Označi pravilne trditve o absolutni vrednosti realnega števila. Napačne trditve popravi v zvezek in preveri rešitev pod gumbom.

Absolutno vrednost realnega števila geometrijsko ponazorimo kot oddaljenost tega števila od izhodišča realne osi. Enak geometrijski pomen ima v kompleksni ravnini absolutna vrednost kompleksnega števila.

Koliko je od izhodišča oddaljena točka, ki predstavlja število $z=4+5i$ ?
Ali je v kompleksni ravnini še kako število, ki je enako oddaljeno od izhodišča? Koliko je takih števil? Kje ležijo?

V nadaljevanju bomo spoznali način, kako izračunamo absolutno vrednost kompleksnih števil in nekatere njene lastnosti.

<NAZAJ
>NAPREJ559/703