Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pravilni večkotnik

Mozaiki spadajo med zelo cenjene načine okraševanja v arhitekturi. Matematično zanimivi so tisti, ki se sami vase preslikajo pri vzporednih premikih, zrcaljenjih ali rotacijah. Obstaja le $17$ različnih načinov tlakovanja ravnine, kar so mojstri vedeli že davno nazaj. Spodnji mozaik je iz dvorca Alhambra.

Opazuj vzorce v spodnjem mozaiku. Kateri večkotniki se ohranjajo z različnimi zrcaljenji in vrteži?

Ponovitev

1. Razloži, kdaj sta daljici skladni in kdaj sta kota skladna.

2. Ravninski množici sta skladni natanko tedaj, ko obstaja toga   preslikava, ki enega preslika na drugega. Tedaj se množici popolnoma prekrivata .

3. Vsota notranjih kotov v poljubnem $n$-kotniku je vedno enaka:

4. Katere od spodnjih množic so konveksne?

To sta množici na slikah A in D (od leve proti desni).

V nadaljevanju bomo spoznali lastnosti pravilnih večkotnikov.

<NAZAJ
>NAPREJ114/703