Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
5.

Dan je polinom $p(x)=-2x^3+4x^2+2x-4$.

a) Izračunaj ničle in začetno vrednost polinoma $p$.
b) Nariši graf polinoma $p$.

6.

Dan je polinom $q(x)=x^3+3x^2-4$.

a) Izračunaj ničle in začetno vrednost polinoma $q$.
b) Nariši graf polinoma $q$.

7.

Dan je polinom $r(x)=2x^5-4x^4-2x^3+4x^2$.

a) Izračunaj ničle in začetno vrednost polinoma $r$.
b) Nariši graf polinoma $r$.

8.

Dan je polinom $s(x)=x^4-4x^3+5x^2-4x+4$.

a) Izračunaj ničle in začetno vrednost polinoma $s$.
b) Nariši graf polinoma $s$.
c) Zapiši zalogo vrednosti polinoma $s$.

9.

Dan je polinom $p(x)=2x^2(x-1)^2(x+1)^2$.

a) Izračunaj ničle in začetno vrednost polinoma.
b) Nariši graf polinoma.
c) Ali je $p$ soda funkcija? Odgovor utemelji računsko.

10.

Zapiši polinom $p$, katerega graf je na sliki, če veš, da ima realne koeficiente in je:

 a) četrte stopnje,
 b) pete stopnje.

 

<NAZAJ
>NAPREJ406/610