Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Iskanje predpisa polinoma

Spoznali smo, kako narisati graf polinoma, če je podan njegov predpis. Zdaj pa poskusimo obratno: s slike, na kateri je narisan graf polinoma, razberimo lastnosti polinoma in se dokopljimo do njegovega predpisa.

Zgled

Zapiši polinom $p$ pete stopnje, katerega graf je na sliki.
 a) b)

Pri določanju predpisa polinoma z analizo grafa:

• iskani polinom zapišemo v obliki za ničle,
• odčitamo ničle in upoštevamo njihove stopnje,
• odčitamo presečišče z osjo $y$ ali neko drugo točko.

Zdaj se lotimo še transformacij grafa polinoma. Spomnimo se premika v smeri osi $x$ in premika v smeri osi $y$, raztega v smeri osi $x$ in raztega v smeri osi $y$ ter absolutne vrednosti.

Zgled

Na aktivni sliki je graf polinoma $p$. V koordinatni sistem nariši graf spodaj zapisanega polinoma $q_1$. Rešitev preveri s klikom na gumb ob napisu $q_1$, nato sliko osveži in nariši še grafe drugih polinomov.

$q_1(x)=p(x+2)$ $q_2(x)=p(x)+2$
$q_3(x)=p(2x)$
$q_4(x)=\frac{1}{2}p(x)$
$q_5(x)=|p(x)|$
$q_6(x)=p(|x|)$
$r(x)=p(2x+2)$ $s(x)=p(-x)-1$ $t(x)=-|p(x)|+1$

Potrebuješ pomoč?

<NAZAJ
>NAPREJ403/610