Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Graf polinoma v okolici ničel

Spreminjaj vrednost spremenljivke in opazuj, kaj se dogaja z vrednostmi polinoma v neposredni bližini ničel. Odgovori na vprašanja.

Ali polinom spremeni predznak v ničli LIHE stopnje? Utemelji.

Ali polinom spremeni predznak v ničli SODE stopnje? Utemelji.

Primerjaj vrednosti polinoma v okolici vseh štirih ničel na enaki oddaljenosti od ničle. Ali so te vrednosti manjše v okolici ničle nižje stopnje ali v okolici ničle višje stopnje?

Razmislili smo, kaj se dogaja z vrednostmi polinoma v bližini ničel. Sklepaj, kakšen je graf polinoma. Prenesi slike na prava mesta.

Povzemimo ugotovitve.

Graf polinoma v ničli lihe stopnje seka os $x$.
Graf polinoma se v ničli sode stopnje dotakne osi $x$.
Višja je stopnja ničle, bolj se graf v okolici ničle prilega osi $x$.

<NAZAJ
>NAPREJ399/610