Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Graf polinoma daleč od izhodišča

Vpiši različne koeficiente polinoma tretje stopnje in spreminjaj vrednost spremenljivke. Opazuj, kaj se dogaja z vrednostmi polinoma, ko so vrednosti spremenljivke $x$ zelo velike ($x→\infty$) in ko so zelo majhne ($x→-\infty$). Odgovori na vprašanja, ki sledijo.

Kateri izmed členov odločilno vpliva na vrednost polinoma daleč od izhodišča?

Ali je predznak vrednosti polinoma LIHE stopnje za $x→\infty$ in za $x→- \infty$ enak ali različen?

Ali je predznak vrednosti polinoma SODE stopnje za $x→\infty$ in za $x→- \infty$ enak ali različen?

Razmislili smo, kaj se dogaja z vrednostmi polinoma daleč vstran od izhodišča. Sklepaj, kakšen je graf polinoma. Prenesi slike na prava mesta.

Povzemimo ugotovitve.

Vrednosti polinoma daleč vstran od izhodišča kažejo podobne značilnosti kot vodilni člen.

 

  LIHA STOPNJA
 SODA STOPNJA
  $a_n>0$
$a_n<0$ $a_n>0$
$a_n<0$
$x→\infty$
$p(x)→\infty$ $p(x)→-\infty$ $p(x)→\infty$ $p(x)→-\infty$
$x→-\infty$ $p(x)→-\infty$ $p(x)→\infty$ $p(x)→\infty$ $p(x)→-\infty$

<NAZAJ
>NAPREJ400/610