Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naklonski kot premice

Na aktivni sliki sta premica in njen naklonski kot $\alpha$. Premico lahko poljubno premikaš s točkama $A$ in $B$.


Na aktivni sliki prikaži premico skozi dani točki. Preberi njen smerni koeficient in naklonski kot.

a) $A(0,2)$ in $B(5,0)\qquad $ b) $A(0,-3)$ in $B(4,0)$

Velikost naklonskega kota premice je odvisna od lege premice v koordinatnem sistemu. S premikanjem točk ugotovi, kdaj je največji in kdaj najmanjši.

Naklonski kot je vedno manjši od 180 stopinj. Pri premici, ki pokriva abscisno os, je enak 0   stopinj.

Naklonski kot premice merimo vedno od abscisne osi v

Na aktivni sliki razišči, kako je velikost naklonskega kota premice povezana z naraščanjem oziroma padanjem premice. Vsaki premici poišči ustrezen par.

Naraščajoča premica
$\alpha \in (0°,90°)$
Padajoča premica
$\alpha \in (90°,180°)$
Navpična premica
$\alpha=90°$
Vodoravna premica
$\alpha=0°$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ107/610