Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vzporedne premice imajo enak naklonski kot, torej je velikost naklonskega kota premice $y=kx+n$ odvisna od

Tangens naklonskega kota $\alpha$ premice z enačbo $y=kx+n$ je vedno enak smernemu koeficientu te premice. $$\tan\alpha=k$$

Z žepnim računalom izračunaj naklonske kote naslednjih premic. Zaokroži jih na stopinjo natančno.

 enačba premice  $k$ 
 $\alpha$ 
 $y=0,8x+2$   0,8   39
 $y=-0,4x+3$   -0,4   158
 $y+2=0$   0   0

Premisli, kako je z naklonskim kotom premic v posebnih legah.

Kot med premicama

Na aktivni sliki sta sekajoči premici. Opazuj kote in označi vse, kar velja.

Kot med premicama je enak manjšemu izmed obeh kotov, ki ju premici določata.

Velikost kota med premicama je zato vedno med 0 ° in 90 °. Mejni vrednosti dobimo pri premicah, ki se pokrivata ali pa sta pravokotni .

V nadaljevanju bomo kot med premicama (vmesni kot) označevali s $\varphi$.

<NAZAJ
>NAPREJ108/610