Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Naklonski kot premice $y=kx+n$ je tisti kot, ki ga premica oklepa s pozitivnim delom osi $x$. Njegova velikost pripada intervalu $\lbrack 0°, 180°)$. Tangens tega kota je enak smernemu koeficientu premice. $$\tan\alpha=k$$

Kot med dvema premicama je manjši izmed kotov ob presečišču. Njegova velikost je najmanj $0°$ in največ $90°$. Odvisen je od naklona obeh premic oziroma od njunih smernih koeficientov. $$\tan\varphi=\Bigl |\frac{k_1-k_2}{1+k_1\cdot k_2}\Bigr |$$

Vzporedni premici imata enaka smerna koeficienta, pravokotni premici pa obratna in nasprotna.$$ k_1=k_2 \qquad \qquad k_1=-\frac{1}{k_2}$$

Zgled

Dana je premica $3x-5y+2=2$, na sliki označena s $p_1$.

a) Izračunaj njen naklonski kot.

b) Izračunaj kot med premico in koordinatnima osema.

c) Izračunaj kot, ki ga oklepa s premico $y=x+1$ (na sliki $p_2$). 

<NAZAJ
>NAPREJ110/610