Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.
7.

Izračunaj vmesni kot med premicama, zaokroži ga na stopinjo.

$\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1 \qquad \frac{x}{-4}+\frac{y}{1}=1$

8.

Zapiši eksplicitno enačbo premice, ki ima naklonski kot $\alpha$ in poteka skozi točko $A$.

a) $A(2,3\sqrt{3})$, $\alpha=60°$

b) $A(-4,1)$, $\alpha=135°$

c) $A(6,5)$, $\alpha=150°$

9.

Določi premico skozi izhodišče, ki s premico $y=3x+1$ oklepa $45°$.

10.

Na aktivni sliki sta trikotnik $ABC$ in drseča točka $T$.

a) Izračunaj zorni kot, pod katerim vidimo trikotnik iz točke $T(3,0)$. Rezultat preveri na sliki.

b) Zapiši vrednost zornega kota v odvisnosti od točke $T$, če drsi po intervalu $\lbrack -\frac{1}{2},4\rbrack$ na x-osi. Zakaj ta interval?

c) Sestavi funkcijo, ki opisuje velikost zornega kota v odvisnosti od točke $T$, ki se giblje prosto po x-osi.

11.

Izdelaj preprost pripomoček, s katerim lahko v jasni noči izmeriš zorni kot, pod katerim vidiš polno Luno. Podatek primerjaj s sošolci, rešitev pa preverite še v ustreznem viru.

<NAZAJ
>NAPREJ112/610