Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Trapez

Kaj je trapez?

Poimenuj njegove stranice. Katere lastnosti ima trapez?

Obseg trapeza

Kako izračunamo obseg trapeza?

Obseg trapeza s stranicami $a$, $b$, $c$ in $d$ je enak: $$o=a+b+c+d$$

Ploščina trapeza

Nariši poljuben trapez in mu poišči razpolovišči krakov. Razpolovišči poveži z daljico. Kako se ta daljica imenuje?

Preoblikuj trapez v drug lik na aktivni sliki tako, da zavrtiš osenčena trikotnika.

Kateri lik dobiš? Koliko merijo njegove stranice? Kako izračunaš njegovo ploščino?

Spomni se, kako izraziš dolžino srednjice s stranicami trapeza.

Izračunano dolžino srednjice uporabimo v dobljenem obrazcu za ploščino trapeza.

Ploščina trapeza z osnovnicama $a$ in $c$ ter višino $v$ je enaka: $$S=\frac{a+c}{2}\ v$$

<NAZAJ
>NAPREJ191/610