Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

a) Izračunaj ploščino trapeza, ki ima osnovnici dolgi $12\ {\rm cm}$ in $8\ {\rm cm}$, njegova višina pa je $5,6\ {\rm cm}$.

b) Kolikšna je ploščina trapeza z osnovnicama $a=7,8\ {\rm dm}$, $c=5,1\ {\rm dm}$, krakom $d=4,9\ {\rm dm}$ in kotom v oglišču $A$, $\alpha=47^\circ$?

c) Kako visok je trapez, ki ima osnovnici $a=9\ {\rm cm}$ in $c=5\ {\rm cm}$, njegova ploščina pa je $35\ {\rm cm^2}$? Ali obstaja samo en trapez s takimi podatki?

Zgled

Izračunajmo ploščino trapeza, v katerem poznamo dolžine vseh štirih stranic, in sicer $a=12\ {\rm cm}$, $b=4\ {\rm cm}$, $c=6\ {\rm cm}$, $d=5\ {\rm cm}$.

Kateri podatek manjka za izračun ploščine?

Konstruiraj trapez in vzporedno premakni krak $BC$ za vektor $\overset{\displaystyle\rightharpoonup}{CD}$. Na katera lika razpade trapez? Kakšne so dolžine njunih stranic? Nariši še višino trapeza v oglišču $D$.

Kako  lahko sedaj izračunaš najprej kot $\alpha$ in nato višino? Zapiši oba obrazca.

Vstavi številske podatke $a=12\ {\rm cm}$, $b=4\ {\rm cm}$, $c=6\ {\rm cm}$, $d=5\ {\rm cm}$ in izračunaj po vrsti kot $\alpha$, višino in ploščino. Vmesnih rezultatov ne zaokrožuj, končni rezultat pa zaokroži na eno decimalko.

<NAZAJ
>NAPREJ192/610