Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

V enakokrakem trapezu sta osnovnici dolgi $10\ {\rm cm}$ in $4\ {\rm cm}$, njegova višina pa $6\ {\rm cm}$. Izračunaj obseg in ploščino tega trapeza. Rezultata naj bosta natančna.

Lastnosti enakokrakega trapeza si oglej na animirani sliki. Najprej premakni točko $A$ tako, da dobiš enakokrak trapez, nato pa vzporedno še krak $b$ proti kraku $d$.

Deltoid

Kaj je deltoid? Katere njegove lastnosti poznaš? Odgovore zapiši v zvezek.

Nariši deltoid v zvezek. Nato nariši vzporednice njegovim diagonalam skozi vsa štiri oglišča. Uporabiš lahko tudi spodnjo animacijo.

Kateri lik dobiš? Kako dolge so njegove stranice? Kolikšna je njegova ploščina? Kako je ta ploščina povezana s ploščino deltoida?

<NAZAJ
>NAPREJ193/610