Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ploščino deltoida z diagonalama $e$ in $f$ izračunamo kot $S=\frac{ef}{2}$.

Njegov obseg je enak $o=2a+2b$.

Nariši poljuben štirikotnik, v katerem se diagonali sekata pravokotno. Podobno kot pri deltoidu izpelji obrazec za ploščino takega štirikotnika.

Ploščino vsakega štirikotnika s pravokotnima diagonalama lahko izračunamo z obrazcem: $$S=\frac{ef}{2}$$

Zgled

a) Diagonali deltoida merita $e=8\ {\rm cm}$ in $f=15\ {\rm cm}$. Diagonala $e$ deli $f$ v razmerju $ 1:2$. Izračunaj ploščino in obseg lika.

b) Stranici deltoida merita $a=8,4\ {\rm cm}$ in $b=5,7\ {\rm cm}$, njegova diagonala pa $e=7\ {\rm cm}$. Izračunaj dolžino druge diagonale ter obseg in ploščino lika. Rezultate zaokroži na eno decimalko.

c) Pravokotni trikotnik s katetama $a=12\ {\rm dm}$ in $b=5\ {\rm dm}$ prezrcalimo prek hipotenuze, da dobimo deltoid. Izračunaj, koliko merita diagonali in kolikšna je ploščina tega deltoida.

č) V deltoidu meri diagonala $f$, ki je simetrala lika, $15\ {\rm cm}$, kota ob njenih krajiščih pa $\beta=40^\circ$ in $\delta=80^\circ$. Izračunaj najprej velikosti drugih dveh kotov.

$\alpha=\gamma=$ 120 $^\circ$

Zdaj izračunaj še dolžini obeh stranic v deltoidu. Rezultata zaokroži na eno decimalko.

$a=$ 11,1 ${\rm cm}$; $b=$ 5,9 ${\rm cm}$

Kako dolga je diagonala $e$?

$e=$ 7,7 ${\rm cm}$

Izračunaj še obseg in ploščino deltoida.

$o=$ 34 ${\rm cm}$; $S=$ 57,1 ${\rm cm^2}$
<NAZAJ
>NAPREJ194/610