Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ploščina trikotnika

Nariši v zvezek poljuben trikotnik $ABC$. Označi s $T$ razpolovišče stranice $BC$. Nato prezrcali točko $A$ čez $T$ v točko $A_1$. Poveži dobljeno točko z ogliščema $B$ in $C$. Konstrukcijo si lahko ogledaš tudi s premikom drsnika na spodnji sliki.

Kateri lik dobiš?

V kakšni povezavi sta ploščina trikotnika $ABC$ in nastalega paralelograma $ABA_1C$?

Kako izračunaš ploščino paralelograma na sliki, če poznaš stranico $c$ in višino nanjo? Kako izračunaš ploščino trikotnika?

Ploščino trikotnika z znano stranico in višino nanjo izračunamo kot

$$S=\frac{cv_c}{2}=\frac{av_a}{2}=\frac{bv_b}{2}.$$

Zgled

1. V trikotniku $ABC$ meri stranica $a=12\ {\rm cm}$, višina nanjo pa $v_a=4,5\ {\rm cm}$.

Koliko meri ploščina trikotnika?
Koliko meri stranica $c$, če je $v_c$ dolga $3\ {\rm cm}$?

2. V trikotniku $ABC$ je stranica $a$ trikrat daljša od stranice $b$. V kakšnem odnosu sta višini na ti dve stranici?

<NAZAJ
>NAPREJ211/610