Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ploščine posebnih trikotnikov

Pravokotni trikotnik

V pravokotniku $ABCD$ narišemo eno od diagonal. Katero lastnost imata dobljena trikotnika?

Kako je ploščina enega od trikotnikov povezana s ploščino pravokotnika? Zapiši obrazec za ploščino trikotnika, če ima pravokotnik stranici $a$ in $b$.

Ploščino pravokotnega trikotnika s katetama $a$ in $b$ izračunamo kot $$S=\frac{ab}{2}.$$

Zgled

Pravokotni trikotnik ima hipotenuzo dolgo $c=14\ {\rm dm}$ in kateto $a=7\ {\rm dm}$. Izračunaj dolžino druge katete in ploščino trikotnika.
Koliko merita ostra kota v tem trikotniku?
Rezultati naj bodo natančni.

Enakostranični trikotnik

Nariši v zvezek enakostranični trikotnik in z uporabo Pitagorovega izreka izpelji obrazec za njegovo višino.

Dobljeno vrednost uporabi v obrazcu za ploščino trikotnika.

Ploščino enakostraničnega trikotnika s stranico $a$ izračunamo kot $$S=\frac{a^2\sqrt{3}}{4}.$$

Zgled

V enakostraničnem trikotniku $ABC$ s stranico $a=6\ {\rm cm}$ sta točki $D$ in $E$ razpolovišči stranic $AB$ in $BC$.

Kolikšna je ploščina lika $CADE$?  

<NAZAJ
>NAPREJ213/610