Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Polmer trikotniku včrtanega kroga

Izpelji obrazec za polmer trikotniku včrtanega kroga. Najprej s premikom drsnika opazuj preoblikovanje trikotnika na sliki.

Izrazi osnovnico dobljenega pravokotnika s stranicami trikotnika. Koliko meri višina pravokotnika?

Zapiši s tema podatkoma ploščino trikotnika.

Izraz $\frac{a+b+c}{2}$, ki predstavlja polovico obsega trikotnika, označi s črko $s$. Tako dobiš $S=sr$. Iz te enačbe izpelji polmer.

Polmer trikotniku včrtanega kroga izračunamo kot $$r=\frac{S}{s},$$ kjer je $s=\frac{a+b+c}{2}$ polovica obsega.

Polmer trikotniku očrtanega kroga

Zapiši sinusni izrek.


Uporabi sinusni izrek in izrazi ${\rm \sin}\,\gamma$ s polmerom ($R$) in stranico $c$. Ta izraz uporabi v obrazcu za ploščino trikotnika in končno izračunaj polmer.

Polmer trikotniku očrtanega kroga izračunamo kot $$R=\frac{abc}{4S}.$$

<NAZAJ
>NAPREJ214/610