Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uporaba

Vsak večkotnik lahko razdelimo na same trikotnike, zato lahko ploščino večkotnikov dobimo tako, da seštejemo ploščine posameznih trikotnikov.

Zgled

1. Izračunaj ploščino deltoida, ki ima stranici dolgi $a=12\ {\rm cm}$ in $b=7\ {\rm cm}$, kot med njima pa je $\alpha=120^\circ$. Rezultat naj bo natančen.

2. V deltoidu $ABCD$ meri stranica $|AB|=a=7,6\ {\rm dm}$, diagonala, ki je simetrala lika $|BD|=f=9,8\ {\rm dm}$, in kot v oglišču $B$ $\beta=52^\circ$. Izračunaj ploščino lika in dolžino stranice $b$. Rezultate zaokroži na dve decimalki.

3. V trapezu $ABCD$ merita osnovnici $a=17,3\ {\rm m}$ in $c=9,8\ {\rm m}$, diagonala $e=11,6\ {\rm m}$ in kot $\sphericalangle BAC=24^\circ$. Nariši ustrezno skico in izračunaj ploščino trapeza.

4. Izrazi ploščine likov na spodnjih slikah z dolžino $a$.

<NAZAJ
>NAPREJ216/610