Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Obrazce za ploščino trikotnikov lahko izpeljemo iz ploščine paralelogramov, ki jih dobimo, če trikotnike podvojimo.

Ploščino trikotnika z dano stranico in višino nanjo izračunamo kot $$S=\frac{av_a}{2}=\frac{bv_b}{2}=\frac{cv_c}{2}.$$

Ploščino trikotnika z danima stranicama in kotom med njima izračunamo kot $$S=\frac{ab\,{\rm sin}\gamma}{2}=\frac{ac\,{\rm sin}\beta}{2}=\frac{bc\,{\rm sin}\alpha}{2}.$$ 


Ploščino enakostraničnega trikotnika s stranico $a$ izračunamo kot $$S=\frac{a^2\sqrt{3}}{4}, $$ ploščino pravokotnega trikotnika s katetama $a$ in $b$ pa kot $$S=\frac{ab}{2}.$$

Če je razmerje med istoležnimi stranicami podobnih trikotnikov enako $k$, je razmerje med ploščinama teh trikotnikov enako $k^2$.

Polmer trikotniku očrtanega kroga je enak $$R=\frac{abc}{4S},$$ polmer včrtanega kroga pa $$r=\frac{S}{s}.$$

$S$ je ploščina trikotnika, $s=\frac{a+b+c}{2}$ pa polovica njegovega obsega.

Ploščino poljubnega večkotnika lahko dobimo tako, da seštejemo ploščine trikotnikov, na katere razdelimo večkotnik.

<NAZAJ
>NAPREJ217/610