Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Cela števila

Na Nizozemskem je največja nadmorska višina $323$ metrov. Z najvišje točke se spuščamo po $30$ metrov. Povleci točko in opazuj, do katere nadmorske višine se spustimo.

Posamezne spuste lahko zapišemo s seštevanjem pozitivnega in negativnega števila. Zapiši tudi v zvezek.

Primerjaj vse številske izraze, v katerih je vsota pozitivna, s številskim izrazom z negativno vsoto. Kaj opaziš?

Vsota dveh celih števil z različnima predznakoma ima enak predznak kot absolutno večje število. Vrednost njune vsote je enaka razliki absolutne vrednosti pozitivnega in absolutne vrednosti negativnega člena vsote.

Opazuj, kako Mojca računa vrednost številskih izrazov. Opiši lastnosti členov v številskih izrazih s pozitivno vsoto in z negativno vsoto.

Vsota nasprotnih števil je enaka $0$.

Zgled

Seštej.

$12+(-3)=$ 9
$8+(-6)=$ 2  
$15+(-15)=$ 0  
$-7+4=$ -3   
<NAZAJ
>NAPREJ42/540