Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Vsota dveh celih števil z različnima predznakoma je celo število, ki ima enak predznak kot seštevanec z večjo absolutno vrednostjo. Vrednost vsote dveh celih števil z različnima predznakoma je enaka razliki absolutne vrednosti pozitivnega in absolutne vrednosti negativnega člena vsote. Poglej postopek.

Poglej še nekaj primerov.

Vsota dveh racionalnih števil z različnima predznakoma je racionalno število, ki ima enak predznak kot seštevanec z večjo absolutno vrednostjo. Vrednost vsote dveh racionalnih števil z različnima predznakoma je enaka razliki absolutne vrednosti pozitivnega in absolutne vrednosti negativnega člena vsote. Poglej postopek.

Vsota nasprotnih števil je enaka nič. Vstavi števili, da bosta veljali enakosti. Predznak vedno zapiši.

$(-5)+($ +5 $)=0$
$($ -6,8 $)+(+6,8)=0$ 

Vsoto več števil izračunamo tako, da računamo od leve proti desni. Poglejmo nekaj primerov.

<NAZAJ
>NAPREJ45/540