Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
14.

Zapiši besedilo, ki ustreza številskemu izrazu $-1,5 : (-2 + 4,5)\cdot(-2,4-1,6)$. Izračunaj vrednost številskega izraza.

15.

Na črto postavi številski izraz, ki ustreza besedilu. V pravokotnik vstavi vrednost številskega izraza.

16.

Določi vrednost spremenljivke $a$, če veš, da je $5a-3\cdot(-7,4-7,6)=36$.

17.

Izračunaj vrednosti številskih izrazov.

$-6+6,5\cdot\bigg(-3+1\frac{1}{4}:(-5)\bigg)=$ -8
$4\frac{1}{5}-\frac{2}{3}:\bigg(-\frac{2}{9}\bigg)-\bigg(-4,3-2\frac{1}{2}:\bigg(-\frac{1}{4}\bigg)\bigg)=$ 1,5
18.

Izračunaj vrednost številskih izrazov pod gumbom Številski izrazi. Ugotovi pravilo, po katerem so zapisani. Spreminjajočo vrednost zamenjaj s spremenljivko.

19.

Vrednost izraza $\frac{a-b}{-c}$ je manjša od $0$. Velja, da je $\vert a\vert > \vert b\vert$. Poišči vse možnosti za predznake spremenljivk $a$, $b$ in $c$.

20.

Preveri, ali je $-2,5:(5,3+1,4\cdot(-3-(-2,5+4)))=2,5$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ95/540