Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Uporabi zakon o razčlenjevanju. Računaj v zvezek. Po potrebi zapiši člene z enako stopnjo desetiške potence.

a) $3 \cdot 10^5 + 6 \cdot 10^5$                  b) $1,3 \cdot 10^7 + 10^7$ 

c) $2,5 \cdot 10^{12} + 3 \cdot 10^{11}$            č) $1,7 \cdot 10^{5} - 7 \cdot 10^{4}$          

Zgled

Maja zna množiti potence z enako osnovo. Želi zmnožiti $(4 \cdot 10^3) \cdot (2 \cdot 10^4)$. Množi v zvezek, nato poglej, kako je množila Maja. 

Velika števila, zapisana z desetiško potenco, lahko množimo po pravilih množenja potenc z enako osnovo.

Zgled

Množi oz. deli. Rešitev zapiši kot produkt števila med $1$ in $10$ in desetiške potence.

a) $(5 \cdot 10^8) \cdot (3 \cdot 10^2)$                  b) $(2,5 \cdot 10^9) \cdot (10^5)$ 

c) $(6 \cdot 10^9) : (3 \cdot 10^4)$                  č) $(3,6 \cdot 10^7) : (10^7)$ 

Majhna števila

Prikazan je model atoma. Števili povleci na pravi mesti. Kolikokrat je premer jedra atoma manjši od premera atoma?

Zelo majhno število lahko zapišemo kot produkt števila in desetiške potence z negativno stopnjo.

Zgled

Majhna števila zapiši z decimalno številko.

$5 \cdot 10^{-3}=$ 0,005      $3 \cdot 10^{-4}=$ 0,0003     $4,5 \cdot 10^{-2}=$ 0,045

Zgled

Decimalno številko zapiši z desetiško potenco. Dopolni.

$0,007=$ 7 $\cdot 10^{-3}$               $0,0045=$ 45 $\cdot 10^{-4}$
<NAZAJ
>NAPREJ128/540