Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Izračunaj.

$10^7=$ 10000000     $3 \cdot 10^4=$ 30000     $2,7 \cdot 10^6 =$ 2700000
2.

Dopolni.

$20\,000=$ 2 $\cdot 10^4$                  $3\,400\,000=$ 3,4 $\cdot 10^6$  

$568\,000=$ 5,68 $\cdot 10^5$            $29\,340\,000=$ 2,934 $\cdot 10^7$

3.

Število zapiši z decimalno številko.

$10^{-7}=$ 0,0000001                       $3 \cdot 10^{-4}=$ 0,0003

$2 \cdot 10^{-6} =$ 0,000002                    $5 \cdot 10^{-3}=$ 0,005

$8,2 \cdot 10^{-7}=$ 0,00000082             $1,5 \cdot 10^{-6}=$ 0,0000015

4.

Dopolni.

$0,0002=$ 2 $\cdot 10^{-4}$                   $0,0000034=$ 3,4 $\cdot 10^{-6}$  

$0,0000568=$ 5,68 $\cdot 10^{-5}$         $0,0000002934=$ 2,934 $\cdot 10^{-7}$

5.

Izračunaj. Rešitev zapiši kot produkt števila med $1$ in $10$ in desetiške potence.

a) $4,3 \cdot 10^7 + 2 \cdot 10^7$                  b) $2,7 \cdot 10^5 - 10^4$ 

c) $(4 \cdot 10^{3}) \cdot ( 3\cdot 10^{4})$                  č) $(5,4 \cdot 10^{11}) : (2 \cdot 10^7)$

6.

Izračunaj in poveži.

<NAZAJ
>NAPREJ131/540