Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pravila za računanje s koreni

Izračunaj in primerjaj dobljene vrednosti. Kaj ugotoviš?

$\sqrt{4\cdot 9}=\sqrt{36}=$ 6                 $\sqrt{4} \cdot \sqrt{9}=$ 2 $\cdot$ 3 $=$ 6

$\sqrt{16\cdot 4}=\sqrt{64}=$ 8               $\sqrt{16} \cdot \sqrt{4}=$ 4 $\cdot$ 2 $=$ 8

$\sqrt{25\cdot 100}=\sqrt{2\,500}=$ 50     $\sqrt{25} \cdot \sqrt{100}=$ 5 $\cdot$ 10 $=$ 50

$\sqrt{4\cdot 0,01}=\sqrt{0,04}=$ 0,2    $\sqrt{4} \cdot \sqrt{0,01}=$ 2 $\cdot$ 0,1 $=$ 0,2

Kvadratni koren produkta števil je enak produktu kvadratnih korenov teh števil.

$\sqrt{a \cdot b}= \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$,    $a,b \ge 0$

Zgled

Kako bi izračunal $\sqrt{3}\cdot \sqrt{12}$?

Zgled

Dopolni.

$\sqrt{24}\cdot \sqrt{6}=$ 12                   $\sqrt{5}\cdot \sqrt{45}=$ 15

Miha in Maja računata. Zapiši primera v zvezek in primerjaj postopka računanja.

Ana je želela preveriti, ali ugotovitev velja tudi za ostale primere v obe smeri. Rešuj v zvezek tudi ti.

a) $\sqrt{36:9}=\sqrt{36}:\sqrt{9}$         b) $\sqrt{256}:\sqrt{100}=\sqrt{256:100}$

Kvadratni koren količnika števil je enak količniku kvadratnih korenov števil.

$\sqrt{a:b}=\sqrt{a}:\sqrt{b}$,    $a \ge 0$, $b > 0$

Zgled

Dopolni.

$\sqrt{45}: \sqrt{5}=$ 3                   $\sqrt{44}: \sqrt{11}=$ 2
<NAZAJ
>NAPREJ154/540