Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Kvadratni koren števila $a$, $a \ge 0$, je število $b$, $b \ge 0$, da velja: 
 
$b^2=a$.
Zapišemo $\sqrt{a}=b$.

Kvadratni koreni popolnih kvadratov so naravna števila. Poglej primer.

Kvadratni koren je obratna operacija računske operacije kvadriranja za $a ≥ 0$.

Kvadratni koren produkta popolnega kvadrata s števili $100$, $10\,000$ ... je število z dvakrat manj ničlami, kot  jih ima korenjenec. 
 
Kvadratni koren produkta popolnega kvadrata s števili $0,01$, $0,0001$ ... je število z dvakrat manj decimalkami, kot jih ima korenjenec.

Poglej primer.

Kvadratni koren produkta števil je enak produktu kvadratnih korenov teh števil.
$\sqrt{a \cdot b}= \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$,    $a,b \ge 0$

Kvadratni koren količnika števil je enak količniku kvadratnih korenov teh števil.
$\sqrt{a:b}=\sqrt{a}:\sqrt{b}$,    $a \ge 0$, $b > 0$ 

<NAZAJ
>NAPREJ155/540