Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Reševanje enačb s premislekom in z diagramom

Enačbe reši s premislekom. Zapiši množico rešitev.
a) $5\cdot x= 15$
 b) $3 + y= 12 $  c) $-3\cdot z= 12$

Enačbe lahko rešujemo s premislekom. Premišljeno izbiramo možne rešitve enačbe in opravimo preizkus.

Zgled

Rešitev enačbe  $4x = - 8$ je naravno število.

Drži. Ne drži.

Zgled

Katero število moramo odšteti od števila $8$, da dobimo $-2$? Zapiši enačbo po besedilu. Reši enačbo.

Majda je rešila enačbo $x:(-4)=16$. Opiši postopek.

Enačbe lahko rešujemo z diagramom.

Zgled

Katero enačbo je Sabina reševala z diagramom? Vpiši P ob enačbah, ki ustrezajo diagramu, in N ob enačbah, ki ne ustrezajo. Reši Sabinino enačbo.

  P $x\cdot 7+12=82$
  N $82+12= x\cdot 7$
  P $82 = 12+7x$
  N $7x-12= 82$
  P $7x+12= 82$
  N $7x+82= 12$

Zgled

V zvezek nariši diagram za reševanje enačbe $2(x - 6) - 4 = - 8$. Enačbo reši.

Zgled

Katero enačbo smo reševali z diagramom? Katero število je rešitev enačbe?

<NAZAJ
>NAPREJ231/540