Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Enačba je enakost dveh izrazov z  neznanko. Neznanko zapišemo s črkovno oznako, najpogosteje je to $x$. Enačaj loči levo (L) in desno (D) stran enačbe.

Neko število je rešitev enačbe, če sta vrednosti leve in desne strani enačbe enaki za to število. Vsako rešitev enačbe zapišemo v množico rešitev $\mathcal{R}$.
Osnovna množica je množica tistih števil, med katerimi iščemo rešitev enačbe. Množica rešitev je odvisna od osnovne množice. Če števila, ki reši enačbo, ni v osnovni množici, je množica rešitev prazna množica. Poglej primer. Povleci točko na število, za katero meniš, da reši enačbo.

Če osnovna množica ni posebej zapisana, rešujemo enačbo v množici realnih števil.

Enačbe rešujemo s premislekom, preglednico ali diagramom poteka.

Poglej primere.

Rešitev neenačbe je vsako število, za katerega velja neenakost leve in desne strani. V osnovni šoli je osnovna množica števil za reševanje neenačb običajno množica celih števil.

<NAZAJ
>NAPREJ233/540