Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Računanje hipotenuze

V pravokotnem trikotniku sta dolžini katet $a=3\,\rm{cm}$, $b=4\,\rm{cm}$. Izračunaj dolžino hipotenuze. Pri premisleku si pomagaj s Pitagorovim izrekom. Šele po premisleku povleci točko na prikazu.

Za pravokotni trikotnik s katetama $a$ in $b$ ter hipotenuzo $c$ velja Pitagorov izrek: $c^2=a^2+b^2$. Dolžino hipotenuze izračunamo tako: $c=\sqrt{a^2+b^2}$.

Zgled

Dolžino hipotenuze v pravokotnem trikotniku s katetama $k_1$ in $k_2$ ter hipotenuzo $h$ izračunamo $h=\sqrt{k_1^2+k_2^2}$.

Drži. Ne drži.

Zgled

Izračunaj dolžino lestve. Podatke preberi s slike. 

Zgled

Izračunaj dolžino hipotenuze, če sta kateti pravokotnega trikotnika dolgi $6\,\rm{cm}$ in $8\,\rm{cm}$.

Zgled

Pod sliko dopolni dolžino neznane stranice pravokotnega trikotnika.

$x=$ 17 $\rm{cm}$
$y=$ 29 $\rm{dm}$
<NAZAJ
>NAPREJ426/540