Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
8.

Okno ima obliko pravokotnega trikotnika. Na sliki so mere dela za zasteklitev okna.  Koliko metrov letvic potrebujemo za okvir takega okna? Kolikšna je površina stekla, ki ga vgradimo v okvir okna? Računaj na eno decimalko natančno.

9.

Smreki, ki pokončno rasteta na ravnini, sta oddaljeni $15\,\rm{m}$. Visoki sta $33\,\rm{m}$ in $25\,\rm{m}$. Kolikšna je razdalja med vrhovoma smrek? Nariši skico.

10.

Z računalom razišči, ali obstaja naravno število, ki je tretje število v pitagorejski trojici, če poznaš dve števili: $8$ in $15$.

11.

Trikotnik z dolžinami stranic $0,3\,\rm{m}$, $0,4\,\rm{m}$ in $0,5\,\rm{m}$ je pravokotni trikotnik. Utemelji izbiro.

Drži. Ne drži.
12.

Če je trojica števil pitagorejska, vpiši P, sicer vpiši N.

$10$, $24$, $26$ P   $5$, $8$, $11$ N   $33$, $56$, $65$ P
13.

Na tleh $17\,\rm{m}$ od drevesa je gosenica. Vrh drevesa je od gosenice oddaljen $20\,\rm{m}$. Izračunaj, kako visoko je drevo.

Pomagaj si s skico iz z računalom. Rezultat zaokroži na dve decimalki.


14.

Narisani so štirje enakokraki pravokotni trikotniki. Kateti vsakega trikotnika sta dolgi $2\,\rm{cm}$. Iz trikotnikov sestavi kvadrat. Kolikšna je dolžina stranice kvadrata? Izberi pravilen odgovor.

<NAZAJ
>NAPREJ431/540