Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

V zvezek načrtaj enakokraki trikotnik z osnovnico $c=8\,\rm{cm}$ in krakom $a=5\,\rm{cm}$. Trikotniku vriši višino na osnovnico in izmeri njeno dolžino. Izmerjeno dolžino primerjaj z izračunano.

2.

Izračunaj dolžini neznanih stranic v enakokrakih trikotnikih na sliki.
 

3.
4.

Višina na krak razdeli enakokraki trikotnik na skladna pravokotna trikotnika.

Drži. Ne drži.
5.

Izračunaj obseg in ploščino enakokrakega trikotnika. Podatke za trikotnik preberi s slike.

6.

Kako visoka je pleskarska lestev, če je vsak krak dolg $3\,\rm{m}$ in sta kraka na tleh razmaknjena $1\,\rm{m}$?

7.

Opazuj sliko kozarca v obliki stožca. Dopolni.

Globina kozarca je približno 11,6 centimetrov (ena decimalka).

<NAZAJ
>NAPREJ445/540