Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
13.

Krogu s premerom $16 \,\rm{cm}$ smo včrtali enakokraki trikotnik. Osnovnica enakokrakega trikotnika je premer kroga. Oglišča enakokrakega trikotnika ležijo na krožnici. Izračunaj obseg enakokrakega trikotnika. Koliko $\%$ ploščine kroga zavzema enakokraki trikotnik?

14.

V zvezek nariši enakokrake trikotnike. Prvi ima osnovnico $c=2\,\rm{cm}$ in višino na osnovnico $v_c=1\,\rm{cm}$. Vsak naslednji enakokraki trikotnik ima enako dolgo osnovnico kot prvi, višino na osnovnico pa dvakrat daljšo kot prejšnji trikotnik. Po tem pravilu nariši vsaj štiri enakokrake trikotnike. Izračunaj dolžine krakov vseh štirih enakokrakih trikotnikov. Izračunaj ploščine trikotnikov. Zapiši dolžino kraka in ploščino za poljuben $n$-ti enakokraki trikotnik po tem pravilu.

15.

V pravokotnem enakokrakem trikotniku s krakom $a=2\,\rm{dm}$ je dolžina višine na osnovnico $\sqrt{2}\,\rm{dm}$.

Drži. Ne drži. Namig
16.

Kvadratu s stranico $a$ smo včrtali enakokraki trikotnik z osnovnico, ki je hkrati stranica kvadrata, in krakom z dolžino $4\sqrt{5} \,\rm{cm}$. Izračunaj obseg kvadrata.

17.

Izračunaj dolžino diagonale $ID$ pravilnega $10$-kotnika s ploščino $50\,\rm{cm^2}$ in dolžino stranice $a=2\,\rm{cm}$. Pomagaj si s prikazom.

<NAZAJ
>NAPREJ447/540