Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

V kvadru sta osnovna robova dolga $1,5\,{\rm dm}$ in $8\,{\rm cm}$. Kolika je višina kvadra, če je diagonalni presek kvadrat? Pomagaj si s spodnjim prikazom. Izračunaj še ploščino diagonalnega preseka.

8.
9.
10.

Izračunaj ploščino diagonalnega preseka kocke z robom $5\,{\rm cm}$. Kolikokrat je ploščina diagonalnega preseka večja, če je rob kocke dvakrat (trikrat, sedemkrat) daljši?

11.

Ploščina diagonalnega preseka, označenega na skici, je $555\,{\rm cm^2}$. Izračunaj površino in prostornino kvadra.

 

 

Površina kvadra je 2250 ${\rm cm^2}$.

Prostornina kvadra je 6300 ${\rm cm^3}$.

<NAZAJ
>NAPREJ538/540