Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Številska premica

Matevž je na igrišču igral košarko. Žogo je vodil do koša. Pri tem je delal enako velike korake. Štel je udarce žoge ob tla. Opiši dogajanje.

Naravna števila lahko upodobimo na številski premici. S točko označimo sliko števila $0$. Razdaljo med sliko števila $0$ in sliko števila $1$ imenujemo enota. Razdalja med slikama poljubnih zaporednih naravnih števil je enaka enoti. Enoto lahko izberemo poljubno.

Zgled

Dopolni številske premice tako, da v okenca vpišeš manjkajoča števila.

a)

b)

c)


Običajno na številski premici označimo sliko števila $0$ in sliko števila $1$. Na tak način določimo dolžino enote. Če so dana števila prevelika, lahko na številski premici označimo desetkratnik in stokratnik enote. Nato s pomočjo dolžine enote določimo lego slik drugih števil na številski premici.

<NAZAJ
>NAPREJ26/667