Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
28.

Katero število je na sredi med številoma $129$ in $135$?

29.

Uredi števila po velikosti. Začni z največjim številom.
dva milijona, $2{\rm B}$, $7 \cdot 10^7$, $ 4{\rm M}\; 3{\rm St}$

30.

Na desno stran črte prenesi vsa soda števila, ki so večja od $20\,000$ in manjša od $150\,000$.

31.

Zapiši vsa štirimestna števila, ki jih lahko sestaviš le s števkama $4$ in $5$. V vsaki številki lahko uporabiš obe števki poljubno mnogokrat. Zapisana števila uredi po velikosti od najmanjšega do največjega števila.

32.

Ugotovi pravilo in dopolni zaporedje. Pomagaj si s številsko premico.

$787$, 790 , 793 , 796 , $799$
33.

Z različnimi zapisi zapiši v zvezek, da je število $43$ manjše od števila $403$.

34.

Izberi pravilne trditve. Nepravilne trditve popravi in zapiši v zvezek.

<NAZAJ
>NAPREJ36/667