Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
22.
23.
24.

Vstavi oklepaje v številske izraze tako, da bodo veljale enakosti.
a) $4 + 5 \cdot 6 + 7 + 8 \cdot 9 =949$
b) $2\,774 - 20 : 6 + 12 =153 $
c) $17 + 22 + 4\cdot 12 - 10 : 5 + 9 =32$

25.

Sestavi besedilno nalogo, ki ustreza številskemu izrazu $4\cdot 5 + 3^2$. Izračunaj.

26.
27.
28.

Primerjaj produkt vsote števil $5$ in $7$ s številom $10$ in vsoto produkta števil $5$ in $7$ s številom $10$.

29.

Razišči ali velja trditev:
Produkt števila $8$ z vsoto števil $78$ in $145$ je enak vsoti produkta števila $8$ in $78$ ter produkta števila $8$ in $145$. Utemelji odgovor.

30.

S petimi štiricami zapiši deset različnih številskih izrazov. Uporabiš lahko poljubno število oklepajev in znake za vse štiri računske operacije $+,-,\cdot $ in $:$. Izračunaj vrednost številskih izrazov.

31.
<NAZAJ
>NAPREJ120/667