Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

Vrednost številskega izraza $2^2\cdot ( 3^2+2^2)$ je število

11.

V prazna okenca vpiši znake $<,>$ ali $=$ tako, da bodo nastale pravilne trditve.

$1\cdot (2+3)$ < $(1+2)\cdot 3$

$2\cdot (3+4)$ < $(2+3)\cdot 4$

$3\cdot (4+5)$ < $(3+4)\cdot 5$

12.

Spretno izračunaj vrednost številskih izrazov. Uporabi zakon o zamenjavi, zakon o združevanju ali zakon o razčlenjevanju.

a) $4 \cdot 7 + 23 \cdot 4 +21 + 80$

b) $67 \cdot 2 + 4 \cdot 7 \cdot 25 + 33\cdot 2 $

13.

Zapiši številski izraz z vsoto produktov. Uporabi zakon o razčlenjevanju.

$12\cdot (3 + 17 + 400)$

14.

Kmet ima na petih različnih pašnikih po $50$ ovac. Na vsakem izmed petih pašnikov se je pojavil volk. Koliko živali je sedaj na pašnikih?

15.

Izračunaj vrednosti spodnjih številskih izrazov. Kaj ugotoviš?

$1\cdot 2=$ 2
 $1\cdot2\cdot3 = $ 6
$1\cdot2\cdot3\cdot4 =$ 24
 $1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5=$ 120
16.

Izpostavi skupni faktor. Izračunaj vrednost številskih izrazov.
a) $8 \cdot 7 + 7 \cdot 2$ 
b) $144 \cdot 5 - 44\cdot 5$  

17.

Razišči, ali velja zakon o razčlenjevanju tudi za deljenje. V zvezek izračunaj vrednost številskega izraza $(810 + 27) : 9$ na dva načina. Izberi še vsaj pet podobnih številskih izrazov. Kaj ugotoviš?

18.

Ali lahko uporabiš zakon o razčlenjevanju in izpostaviš skupni faktor v številskem izrazu $13 \;{\rm cm} + 39\;{\rm cm}$?

<NAZAJ
>NAPREJ127/667