Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
19.

Vstavi najmanjšo možno števko, da bo veljalo:

$2,51$ 5 $\doteq 2,52$                             $5,$ 0 $99$ $\doteq 5$
20.

V tabeli so predstavljeni podatki o oddaljenosti planetov od Sonca. Dane podatke zaokroži na dve decimalki. 

Planet

Oddaljenost od Sonca

(v milijardah kilometrov)              

Zaokroženo na dve decimalki

Oddaljenost od Sonca (v milijardah kilometrov)

Venera
$0,1082$
0,11
Jupiter
$0,77833$
0,78
Neptun
$4,5043$
4,50
Zemlja
$0,1496$
0,15
Saturn
$1,4294$
1,43
Pluton
$5,91352$
5,91
Merkur
$0,05791$
0,06
Mars
$0,227940$
0,23
Uran
$2,87099$
2,87

Zaokrožene številke uredi po velikosti od najmanjše do največje.

0,06 $<$ 0,11 $<$ 0,15 $<$ 0,23 $<$ 0,78 $<$ 1,43 $<$ 2,87 $<$ 4,50 $<$ 5,91  

21.

Katera izmed danih decimalnih številk ni pravilen približek številke $26,62835$? Utemelji.

22.

Označi pravilne možnosti.

23.

Zapiši vse številke z dvema decimalkama, ki jih zaokrožimo na $0,3$.

24.

Označi, katere števke lahko vstavimo na manjkajoče mesto: $3,4$_$9 \doteq 3,5$. Zapisane morajo biti vse možnosti.

<NAZAJ
>NAPREJ298/667