Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Različno število jabolk bi radi razdelili med štiri prijatelje. Opazuj delitev in razmisli, kako bi ugotovili, kolikšen del jabolka dobi vsak pri zadnji delitvi. Ta delež zapiši z ulomkom in decimalno številko. Rešitev preveriš s premikom točke.

Delitev jabolk lahko zapišemo z računsko operacijo deljenja: $\displaystyle{\frac{3}{4}}=3:4=0,75$.

Ulomek je količnik naravnih števil. Ulomek lahko zapišemo z decimalno številko z deljenjem.

$\displaystyle{\frac{a}{b}}=a:b$

Zgled

Ulomek $\displaystyle{\frac{3}{4}}$ zapiši s količnikom naravnih števil. Količnik izračunaj. Zapiši postopek v zvezek. Pomagaj si s prikazom.

Zgled

Pravilno poveži ulomke in zapisane količnike.

$\displaystyle{\frac{4}{8}}$
$4:8=0,5$
$\displaystyle{\frac{2}{8}}$
$2:8=0,25$
$\displaystyle{\frac{1}{8}}$
$1:8=0,125$
$\displaystyle{\frac{6}{8}}$
$6:8=0,75$
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ430/667