Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Na parkirišču je $125$ avtomobilov. Od tega je $41$ avtomobilov sive barve, $31$ črne barve, $25$ bele barve in $15$ rdeče barve. Za vsako barvo zapiši delež avtomobilov z ulomkom in decimalno številko.

Siva:
41
125
$=$ 0,328
Črna:
31
125
$=$ 0,248
Bela: 
25
125
$=$ 0,2
Rdeča:
15
125
$=$ 0,12
Drugi:
13
125
$=$ 0,104
7.
8.
9.

Količnike postavi na pravo mesto na številski premici.

10.

S prvimi štirimi naravnimi števili zapiši vse ulomke, manjše od $1$. Z decimalno številko zapiši tiste ulomke, za katere lahko izvedeš deljenje brez zapisa približka.

11.

Zapiši ulomke z decimalno številko. Kaj ugotoviš? V zvezek nariši številsko premico in na njej označi dane ulomke. Zapiši še pet ulomkov, za katere bo veljala ista ugotovitev. Razmisli, koliko takih ulomkov obstaja.

a) $\displaystyle{\frac{1}{2}}=$ 0,5         
b) $\displaystyle{\frac{2}{4}}=$ 0,5          
c) $\displaystyle{\frac{3}{6}}=$ 0,5
     
č) $\displaystyle{\frac{4}{8}}=$ 0,5 d) $\displaystyle{\frac{5}{10}}=$ 0,5    
     
12.

Zapiši pet ulomkov, ki predstavljajo decimalno številko $0,4$.

13.

Zapiši števec ulomka tako, da bo veljala zapisana enakost.

a) 
1
$5$
$=0,2$          
b)
140
$100$
$=1,4$          
c)
1
$50$
$=0,02$
<NAZAJ
>NAPREJ434/667