Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Za izraza $105:7$ in $1050:70$ izračunamo enak količnik. Oglej si, kako.

Potrebovala bo 15 kozarcev.

V količniku decimalnih števil deljenec in delitelj pomnožimo s tako desetiško enoto, da delitelj postane naravno število. Pri tem se deljencu in delitelju spremeni lega decimalne vejice. Nato decimalno število delimo z naravnim številom.

Zgled

Deli $6,405:2,1$.

Ocena: 6 $:$ 2 $=$ 3

S katero desetiško enoto pomnožimo deljenec in delitelj, da delitelj postane naravno število? Računaj v zvezek.

Množimo s številom 10 . Vejico smo premaknili za (vpiši besedo) eno mesto v desno.

Račun: 64,05 $:$ 21 $=$ 3,05

Zgled

Deli $0,23:0,7$. Pomagaj si s spodnjim prikazom. Količnik zaokroži na:

a) desetine.

b) stotine.

c) tisočine.

Vpiši zaokrožene vrednosti.

a) $0,23:0,7\doteq$ 0,3

b) $0,23:0,7\doteq$ 0,33

c) $0,23:0,7\doteq$ 0,329

<NAZAJ
>NAPREJ438/667