Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Množimo in delimo

Eva in Nika želita pripraviti sadno solato. Koliko gramov sadne solate lahko pripravita iz sadja, ki ga imata na voljo? Bananin olupek predstavlja četrtino mase celotne banane.

Tehtnico postavi na izbrani sadež in jima najprej pomagaj stehtati sadje.

Izmerjene vrednosti mase so: večja jagoda 50 ${\rm g}$, manjša jagoda 35 ${\rm g}$, banana 160 ${\rm g}$. Masa enega bananinega olupka je 40 ${\rm g}$. Za sadno solato lahko uporabita 120 ${\rm g}$ ene banane.

Izračunaj, koliko gramov sadne solate lahko pripravita Eva in Nika.

Monika tehta bonbone z utežmi. Vsaka utež ima maso $18\,{\rm dag}$. V posodi je $60$ bonbonov. Kolika je masa enega bonbona?

Pomagaj Moniki izračunati maso enega bonbona. Števila vpisuj s številkami.

Za uravnoteženje tehtnice potrebuje Monika 5 uteži. Ko je tehtnica uravnotežena, sta vrednosti mase na obeh straneh tehtnice enaki.

Masa $60$ bonbonov je tako 5 $\cdot 18\,{\rm dag}=$ 90 ${\rm dag}$.

Masa enega bonbona je  90 ${\rm dag}: 60 =$ 900 ${\rm g}: 60 =$ 15 ${\rm g}$.

Mersko število mase lahko množimo in delimo s številom. Rezultat je masa z enako mersko enoto.

<NAZAJ
>NAPREJ334/667