Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Preglednica enot

Po tleh terase lezejo polž, čebela in muha. Luka je izmeril opravljene poti živalic. Zapisane so z različnimi enotami. Kako bi jih zapisali z enako enoto?

Izmerjene dolžine pretvorimo s pomočjo preglednice enot za merjenje dolžine. Sošolcu razloži, kaj preglednica predstavlja.

Zapišimo v preglednico, koliko je prelezla muha. S premikanjem točke opazuj zapis v različnih enotah.

Preglednico enot za merjenje dolžine lahko uporabimo za pretvarjanje dolžinskih enot. Izbrana enota nam pove, kje postavimo decimalno vejico. Decimalna vejica loči celi del od dela, ki je manjši od izbrane enote.

Zgled

Zapiši v preglednico, koliko je prelezel polž, ter njegovo pot zapiši še v drugih enotah.

  km
m
dm cm mm
 polž
            4 6

$4,6$ cm $=$ 46 mm

$4,6$ cm $=$ 0,46 dm 

$4,6$ cm $=$ 0,046

<NAZAJ
>NAPREJ342/667