Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Merjenje prostornine

Na mizi sta stekleni posodi. Ena je polna fižola. Poglej, kako je Blaž ugotovil, katera posoda je prostornejša.

Ugotovili smo, da je posoda, v katero gre več fižola, prostornejša. Pravimo, da ima večjo prostornino. Prostornini rečemo tudi volumen in jo krajše označimo z veliko tiskano črko $V$.

Velikosti prostornin smo primerjali s količino fižola. Naslednja telesa napolni z enakimi, enotskimi kockami. Preštej število kock v vsakem telesu.

Najmanjšo prostornino ima telo A . Telo $D$ ima prostornino enako 4 enotskim kockam. Največjo prostornino ima telo E , vanjo lahko postavimo 6 enotskih kock. Telo $C$ ima enako (večjo, manjšo, enako) prostornino kot telo $D$.

Telesa, ki jih lahko napolnimo z enakim številom izbranih enot, imajo enako prostornino.

Zgled

Razvrsti telesa po velikosti prostornin od najmanjše do največje.

Zgled

V stekleni posodi je 48 enotskih kock. Da bo steklena posoda polna, moramo dodati 16 enotskih kock. V stekleni posodi je lahko največ 64 enotskih kock.
<NAZAJ
>NAPREJ375/667