Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Na prikazu je krog in trije skladni koti. S premikanjem kotov ugotovi, koliko takih kotov lahko postavimo drugega ob drugem, da zapolnimo ves krog. Vrh vsakega kota je v središču kroga.

7.

Izbočene kote $<\!\!\!\!{\small)}\;BVE$, $<\!\!\!\!{\small)}\;AVB$, $<\!\!\!\!{\small)}\;DVB$ in udrti kot $<\!\! \!\!{\small)}\;AVE$ primerjaj po velikosti. Uporabi znak $>$.

8.

Vpiši P za pravilno trditev in N za nepravilno trditev.

a) $<\!\!\!\!{\small)}\;BAS\cong<\!\!\!\!{\small)}\;DCA$. P

b) $<\!\!\!\!{\small)}\;ASB$ $<$ $<\!\!\!\!{\small)}\;DCB$. N

c) Kota $<\!\!\!\!{\small)}\;ABC$ in $<\!\!\!\!{\small)}\;DSA$ sta prava kota. P

9.

V zvezek nariši poljuben štirikotnik. S pomočjo šestila in geotrikotnika med sabo primerjaj notranje kote. Razvrsti jih po velikosti od najmanjšega do največjega.

10.

Preriši točke v zvezek. Nariši daljico $AB$. Kje na daljici bi morala ležati točka $V$, da bi bila kota $<\!\!\!\!{\small)}\;AVC$ in $<\!\!\!\!{\small)}\;BVC$ enaka? Koliko rešitev je možnih? 
 

11.

V zvezek nariši točke $J$, $K$, $L$, ki ne ležijo na isti premici. Označi presek kotov $<\!\!\!\!{\small)}\;JKL$, $<\!\!\!\!{\small)}\;KLJ$ in $<\!\!\!\!{\small)}\;LJK$. Kaj opaziš?

12.

Izreži poljuben kot, ki naj bo manjši od pravega kota. Kot označi z $\alpha$. Razišči, najmanj koliko takih kotov $\alpha$ potrebuješ, da prekriješ:

a) pravi kot,
b) iztegnjeni kot,
c) polni kot.

Ugotovitve primerjaj s sošolci.

<NAZAJ
>NAPREJ573/667