Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razstavljanje izrazov

Razstavljanje je obraten postopek razčlenjevanja. Najprej dobro opazujmo razčlenjevanje in uvideli bomo pravila razstavljanja.

 

Vzemi papir, izmisli si dva izraza, zapiši njun produkt in produkt razčleni. Razišči, katera dva veččlenika (enočlenik, dvočlenik ...) naj pomnožimo, da je rezultat:

  • dvočlenik,
  • tričlenik,
  • štiričlenik.
Zapiši konkretne primere, ki si jih našel, ter opiši pomnožena veččlenika. Odkrij čim več različnih možnosti.

V razredu zberite ugotovitve. Zapišite vzorčni primer, kako lahko razstavimo v nadaljevanju zapisan veččlenik. Opišite, na produkt katerih dveh veččlenikov (enočlenik, dvočlenik ...) ga lahko razstavimo. Obravnavajte različne možnosti.

Dvočlenik

Tričlenik

Štiričlenik

Povzemi, kako lahko razstavimo raznovrstne dvočlenike, tričlenike, štiričlenike.

 

Torej se razstavljanje izrazov razlikuje glede na število členov, glede na stopnjo izraza in glede na obliko izraza. Nekatere izraze lahko razstavimo, druge ne.

<NAZAJ
>NAPREJ116/661